Potpune krmne smeše za ishranu svih životinja napravljene od hraniva biljnog porekla vitaminsko-mineralnih dodataka i stimulatora porasta (probiotik, prebiotik i kokcidiostatik - u zavisnosti od kategorije) visokog kvaliteta.
Uz upotrebu hrane potrebno je životinjama obezbediti deklaraciju za datu kategoriju.
Uz upotrebu hrane potrebno je životinjama obezbediti adekvatan ambijent i konstantno raspoloživu pijaću vodu.
Ishrana potpunom krmnom smešom bazirana prema propisanoj deklaraciji za datu kategoriju.
Za ishranu preživara uz upotrebu potpune krmne smeše potrebno je obezbediti kvalitetan kabasti i silažni deo u obroku, uz adekvatan balans obroka.
Proizvodi su pakovani u natron vreće od 50, 25 i 10 kg.

 
 

Vitaminsko mineralno hranivo napravljeno od vitamina i minerala vodećih svetskih kompanija.
Sirovinski sastav biljnog porekla, visoko kvalitetno hranivo za sve životinje.
Izbalansiran odnos vitamina, minerala, aminokiselina i enzima garancija su uspešnog uzgoja.
Visoki kvalitet osiguran je kontrolom ulaznih sirovina u hemijskim i mikorbiloškim laboratorijama i biološkim testovima.
Pogača dobijena u procesu proizvodnje hladnim presovanjem suncokreta.
Proizvodi su pakovani u natron vreće od 30, 10 i 1 kg.


  SuperSkoncentrat
  Dopunske krmne smeše - superkoncentrati:
- za ishranu živine sa min.%proteina od 30% do 40%,
- za ishranu svinja sa min.%proteina od 35% do 40%,
- za ishranu goveda sa min.%proteina 30%.
Proizvodi su pakovani u natron vreće od 50, 25 i 10 kg.
Dopunske krmne smeše za ishranu ovaca, konja, koza i dr. supere proizvodimo po zahtevu kupca.
   

o nama  |  s hrana  |  smaragd oil  |  kontakt  |  proizvodnja  |  trgovina

Progres 2008. All rights reserved.